top of page

Se publica no DOGA a convocatoria de complementos de excelencia da ACSUGO persoal docente e investigador deben ter, polo menos, un ano de servizo na súa praza cumprido o 31 de decembro de 2020.


Ter concedidos e recoñecidos, polo menos, 2 quinquenios e 1 sexenio de investigación, con data igual ou anterior ao 31 de decembro de 2020.


Os méritos que se valoran estarán comprendidos no período 2016-2020.


Os solicitantes deberán cubrir telematicamente a solicitud (anexo III), no modelo dispoñible na aplicación informática do consorcio ACSUG, á cal se deberá acceder a través da páxina web http://www.acsug.es/convocatorias-abertas.


Feito isto, deberá xerarse o correspondente documento PDF e presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal


O prazo para presentar as solicitudes será de vinte (20) días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.Imagen procedente de vecteezy.com

86 visualizaciones

コメント


Entradas recientes
bottom of page