top of page

Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2018


Xa poden solicitarse os Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador. Convocatoria ordinaria 2018.

Pode solicita-lo todo o persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor, tanto de carácter fixo como temporal, das universidades públicas do SUG.

O plazo de solicitudes abrangue dende o 07/03/2019 ata o 04/04/2019.

Aquí está toda a información desta convocatoria da ACSUG.

69 visualizaciones
Entradas recientes
bottom of page