Complementos de reconocimiento a la labor docente y a la labor investigadora. Convocatoria ordinaria


Destinatarios: persoal docente e investigador funcionario e contratado doutor das universidades públicas que compoñen o Sistema universitario de Galicia (SUG). Non se admitirán a trámite as solicitudes dos solicitantes que xa foran valoradas favorablemente en convocatorias anteriores.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 16 de enero de 2018 hasta el día 12 de febrero de 2018 incluido.

Requisitos:

a) Para o complemento de recoñecemento ao labor docente:

1. Estar integrado no cadro de persoal docente, como funcionario ou como contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia.

2. Que a súa praza sexa fixa e estable, tendo superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido na lei.

3. Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa praza, cumprido o 31 de decembro de 2016 ou ben, entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2017.

4. Ter dedicación a tempo completo no exercicio da docencia.

5. Valoración positiva dos méritos nos que se sustente a solicitude pola Axencia para a Calidade do Sistema universitario de Galicia (ACSUG), de acordo co protocolo de avaliación aprobado para o efecto pola CGIACA na Orde do 16 de abril de 2004.

b) Para o complemento de recoñecemento ao labor investigador:

1. Estar integrado no cadro de persoal docente, como funcionario ou como contratado doutor, de calquera das universidades públicas de Galicia.

2. Que a súa praza sexa fixa e estable, tendo superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido na lei.

3. Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa praza, cumprido o 31 de decembro de 2016, ou ben, entre o 1 de xaneiro e o 30 de xuño de 2017.

4. Ter presentado na universidade un traballo de investigación, que sendo xulgado por un tribunal avaliador, se lle teña outorgado o grao de doutor.

5. Valoración positiva dos méritos nos que se sustente a solicitude pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), de acordo co protocolo de avaliación aprobado para o efecto pola CGIACA na Orde do 16 de abril de 2004.

Convocatoria no DOG.

Información na ACSUG.

21 visualizaciones
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square